viernes, 12 de febrero de 2016

CONTIDOS ECONOMÍA E ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS - 2º BACH. - T4


A FUNCIÓN COMERCIAL DA EMPRESA
  • Concepto de mercado. Clases de mercados definidas en función de número de oferentes e demandantes (competencia perfecta, monopolio, oligopolio e competencia monopolística), adquirentes do produto (maioristas-minoristas, empresas-consumidores)
  • Demanda de mercado e cuota de mercado.
  • Análise do consumidor, segmentación de mercados (concepto e variables utilizadas), investigación de mercados (fontes de información, fases e métodos).
  • Marketing. Marketing-mix: política de produto (concepto de produto ofertado e ciclo de vida do produto, marca e envase), política de prezo (prezos baseados nos custos e prezos baseados na oferta e na demanda), política de promoción (venta persoal, promoción de ventas, relacións públicas, merchandising e publicidade), política de distribución (canles de distribución e intermediarios comerciais).
  • Marketing e ética empresarial. Aplicación ao marketing das tecnoloxías da información e da comunicación.
No hay comentarios:

Publicar un comentario