jueves, 22 de enero de 2015

A FUNCIÓN PRODUTIVA DA EMPRESA

Aquí vos deixo os contidos desta parte que entrarían na proba de selectividade:
 • O proceso de produción: concepto e obxectivos. 
 • A cadea de valor. 
 • Clasificación dos procesos produtivos: técnicas de produción (produción para o mercado - produción sobre pedido, produción artesanal - produción en serie). 
 • Asignación dos recursos produtivos (eficiencia técnica e económica). 
 • Custos de produción: concepto e clasificación (fixos e variables, medios e marxinais, directos e indirectos). 
 • Equilibrio da empresa no caso xeral: limiar de rendibilidade ou punto morto (decisión de producir ou comprar). 
 • Produtividade: produtividade dun factor, produtividade global e índices de produtividade (conceptos, medición e cálculo de taxas de variación). 
 • Factores determinantes da produtividade. 
 • I+D+i (concepto e importancia). 
 • Formas de adquisición da tecnoloxía (desenvolvemento interno, adquisición exterior, alianzas estratéxicas). 
 • Xestión de stocks: custos e modelos de xestión (método de Wilson, método ABC e just in time). 
 • Xestión de almacén: PMP e FIFO
 • A planificación e control da produción: Método PERT e Diagrama de Gantt. 
 • Externalidades da produción: concepto, distinción entre custo privado e social, exemplos de externalidades positivas e negativas.